Erdőgazdálkodás

A Mátyás Kft. egyike hazánk legváltozatosabb földrajzi adottságokkal rendelkező erdőgazdálkodóinak

Gazdálkodási területének déli határa a Dráva folyó, ártéri erdőterületeivel, mely Ormánság néven ismert. Az Ormánság Somogy megyébe simuló folytatása észak-nyugati irányban a Zselic. Dél-Dunántúl legnagyobb szigethegye, a páratlan természeti értékekben rendkívül gazdag Mecsek középhegység, onnan a Tolnai- dombság kapcsolódik be. Belső Somogyi területeken keresztül a Zalai erdőkön át a Bakony hegyein gazdálkodik a Kft.

Földrajzi adottságoknak köszönhetően változatos faállomány típusokkal találkozhatunk az erdőgazdálkodási területén. Értéküket növeli, hogy ezek döntő többsége – 78%-ban – őshonos fafajtákból álló természetes, ill. természetszerű erdők. A Kft. gazdálkodását alapvetően a természetes felújításokra alapozott természetszerű erdőgazdálkodás jellemzi. A bükkösök, tölgyesek és a cseresek túlnyomó részének kezelésekor a természetszerű erdőgazdálkodás követelményrendszerét tartja a Kft. szem előtt. Az erdőállomány-gazdálkodás alapvető távlati céljai:

  • makkvetések területi arányának növelése
  • ökológiai stabilitás növelése érdekében az elegyfafajok számának és arányának növelése
  • kíméletes fahasználati beavatkozásokkal a felújítóvágások kifogástalan végrehajtása.

 Az erdőterületből 68% gazdasági rendeltetésű, 25% természetvédelmi rendeltetésű, 7% pedig egyéb védelmi rendeltetésű. A fafajok területarányát az alábbi az 1. számú grafikon szemlélteti.

Az erdőgazdálkodás feladata a faállomány főhasználati jellegű hasznosítása, valamint e haszonvétel folyamatos és optimális hatékonyságú biztosítása.

Az erdőgazdálkodás ezen alapvető célok elérése érdekében a legnagyobb értéket képviselő egyedek mindenkor optimális szerkezetű állományainak fenntartásával, valamint az erdőhasználatok során szükségszerűen kikerülő faanyag célszerű hasznosításával a termőterület maximális kihasználására törekszik. Alapvető feladatának tekinti a gazdasági szempontból legindokoltabbnak tűnő vágásfordulók alkalmazását, s a tartamosság követelményének megfelelően gondoskodik az erdők felújításáról, valamint a haszonvételeket folyamatosan biztosító állományrendszer fenntartásáról.

A Mátyás Kft. területén folyó gazdálkodás legfontosabb sajátossága – a természetes illetve természetszerű erdők nagy aránya miatt – a természetszerű erdőgazdálkodás előtérbe helyezése. Ezen irányú törekvések eredményét mutatja a Duna-Dráva és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal kialakított konfliktusmentes viszony is.